Værdi i Handling

- cards that make you reflect on the values of your actions

January - February 2015

Jeg har i tæt samarbejde med de ansatte på Børneafdelingen på Kolding Sygehus arbejdet med at formidle de værdier, der ligger i de ansattes sygeplejehandlingerne. Projektet er startet op på baggrund af et ønske om, at skabe en ramme for fælles kultur og værdiopfattelse på afdelingen. Ved at de ansatte bliver mere bevidste og forstående over for hvilken betydning og hvilke værdier, der ligger bag de handlinger de i dagligdagen udfører, skabes større arbejdskvalitet og glæde.

 

Det tætte samarbejde med med ansatte på børneafdelingen og ikke mindst afdelingslederne har været altafgørende for at komme frem til det rette designkoncept. Min ypperste opgave har været, at jeg hele vejen har taget højde for de ansatte/brugerne og haft dem med i min proces.

Jeg har designet nogle refleksionskort, som lægger op til en snak omkring værdier, diskussion og refleksion og kan fungere som inspiration til hverdagen. Jeg forestiller mig brugssituationer som middagskonferencer, fokusdage/uger, til de nyansatte og som undervisningsmateriale. 

Min formidlingsform er fleksibel og passer ind i de ansattes travle hverdag. 

 

Koncept

Formidlingsformen består af løse kort á 180 x 135 mm. Dét sæt jeg har udviklet indeholder et hovedkort (t.v.) og 24 refleksionskort (t.h.).

 

På Hovedkortet ses en model, som viser hvordan konceptet er bygget op. I midten er den familie centrerede sygepleje (FSC) - altså patienten i centrum. Konceptet er bygget op omrking 4 hovedværdier/kategorier. Ydermere finder man under hver hovedværdi underværdier/kategorier. Disse underværdier er alle repræsenteret af et refleksionskort. 

 

Værdierne har hver en farve, som er inddelt efter farvesymbolsk betydning og er endvidere udvalgt udfra afdelingens egne farvekoder.

 

På forsiden af værdi/refleksions kortet er et billede som viser en konkret sygeplejehandling. På bagsiden beskrives denne handling helt konkret. Dernæst beskrives betydningen af handlingen og til sidst hvilke yderligere værdiger handlingen kan tillægges. 

Det er hertil meningen at man skal  bruge disse kort som refleksion, hvis man selv har eller skal udføre handlingen. Kortene er med til at danne forståelse for hvad der ligger bag alle de handlinger de ansatte udfører og hvilken betydning de har for patienten. 

Formidlingsformen er dynamisk og fleksibel. Værdier og menneskets handlinger er foranderlige og det er derfor muligt at sortere kort fra, man ikke synes er aktuelle mere og tilføje nye. 

 

Hovedkort

Værdikort

Proces

Stine Orle

8700 Horsens

Danmark

 

+45 41177976

mail@stineorle.dk

www.stineorle.dk

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon